Bulbapedia
English
PokéWiki
Deutsch
Wikinezka
Polski
Poképédia
Français
Pokéteca
Español

DE Encyclopaediae Pokémonis, Lateinisch für Enzyklopädien zu Pokémon, ist ein mehrsprachiges Pokémon-Enzyklopädie-Projekt mit freien Inhalten.

EN Encyclopaediae Pokémonis, Latin for Encyclopedias of Pokémon, is a multilingual, open-content Pokémon encyclopedia project.

ES Encyclopaediae Pokémonis, Latín para Enciclopedias de Pokémon, es un proyecto de Enciclopedias Pokémon multilingüe y de contenido abierto.

FR Encyclopaediae Pokémonis, forme latine pour Encyclopédies Pokémon, est un projet ouvert d'encylopédie Pokémon.

IT Encyclopaediae Pokémonis (Enciclopedie di Pokémon in latino) è un progetto aperto e multilingue di enciclopedie a tema Pokémon.

JA Encyclopaediae Pokémonis(ラテン語で「ポケモンの辞書」という意味)とは、多言語展開されたオープンコンテントなポケモンの辞典作成プロジェクトである。

PL Encyclopaediae Pokémonis (łac. Encyklopedie Pokémon) to zbiór wielojęzycznych encyklopedii Pokémon o wolnej treści.

PT Encyclopaediae Pokémonis, do Latim, Enciclopédias de Pokémon, é um projeto multi-idioma e aberto de uma Enciclopédia Pokémon.

ZH Encyclopaediae Pokémonis(拉丁语「神奇宝贝的百科全书」之意)是一项多种语言的,内容开放的有关神奇宝贝的百科全书工程。